Naturyzm


DEKALOG NATURYSTY

("Natura, naturyzm" Stanisław Bogdanowicz)

1. Naturystą jest się zawsze i wszędzie, gdyż jest to filozofia, sposób życia i działania,
a nie tylko opalanie się na golasa.

2. Naturysta -jak mędrzec - może mówić: „Wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce". Pamiętał jednak. by to „wszystko" nie sprawiało innym przykrości, nie raziło ich przekonań i uczuć oraz nie było przeciw naturze.

3. Naturyści są dla siebie przyjaciółmi i dlatego mówią sobie po imieniu i wzajemnie pomagają.

4. Naturysto, pamiętaj. że jesteś cząstką natury. Poznawaj więc naturę i chroń ja dla siebie i następnych pokoleń. Nie zakłócaj jej głosów. Radio zostaw w domu. Noś z sobą uśmiech, przyjaźń i miłość do całego świata. Miłość do innych i do natury to podstawa twojego działania.

5. Naturysto! Wszystko, co wynika z natury traktuj naturalnie- bądź szczery w mowie
i w czynach.

6. Naturysto, dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczna, o higienę i schludny wygląd. Ograniczaj używanie alkoholu i papierosów. a najlepiej nie pij i nie pal. Bacz, byś nie zabijał w sobie człowieczeństwa. Pamiętaj że jesz aby żyć, a nie żyjesz aby jeść.

7. Chociaż urodziłeś się nagi. nie od razu byłeś naturystą. Nie przeszkadzaj innym poznawać nasze zwyczaje, ułatw im to-może też zostaną naturystami.

8. Naturyści kapią się i opalają nago dla zaznaczenia, że nic, co pochodzi od natury,
nie wymaga ukrywania Czynią to jednak we własnym gronie l nie narzucają się innym.

9. Naturysto! Bądź tolerancyjny. Propaguj nasze idee. lecz czyń to dobrym słowem
i przykładem, nie bądź natrętny. Twoje czyny niech będą zachętą dla innych.

10. Szukaj radości nie w braniu, lecz w dawaniu.